Thông Tin Thanh Toán

1. VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản: Lê Thanh Tùng
  • Số Tài khoản: 0071000770969
  • Vietcombank chi nhánh Tp Hồ Chi Minh

2.  AGRIBANK

  • Chủ tài khoản: Lê Thanh Tùng
  • Số Tài khoản: 1603205464540
  • Agribank chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

3. SACOMBANK

  • Chủ tài khoản: Lê Thanh Tùng
  • Số Tài khoản: 060109468250
  • Sacombank chi nhánh Tp Hồ Chí Minh